gyori_miklos_130830_01.JPG

 

 

! Ez a webhely nemsokára megszűnik. A tartalmak másutt hamarosan elérhetőek lesznek. !

! This website will be shut down within weeks. Contents will be accessible elsewhere soon. !

 

 

 

Győri Miklós

Miklos Gyori

rövid önéletrajz

short cv

 

 

 

 

személyes:


született 1967, Veszprém

personal:


born 1967, Veszprém, Hungary

tanulmányok:


1986-88: tanulmányok magyar-történelem szakon, ELTE TFK
1988-1993: BA+MA fokozat pszichológiából, ELTE BTK
2004: PhD fokozat pszichológiából, ELTE PPK

2016: habilitáció pszichológiából, ELTE PPK

education:


1986-88: studies in Hungarian literature & language, and history; ELTE University
1988-1993: BA+MA in psychology, ELTE University

2004: PhD in psychology, ELTE U
2016: habilitation in psychology, ELTE U

felsőoktatási-kutatási feladatkörök:


2020. 03.  –2022. 08.: habilitált docens, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2016 – 2022. 08.: kutatócsoport-vezető, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport
2014 – 2020. 02.: intézetigazgató habilitált docens, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2010 – 2014: intézetvezető docens, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2006 – 2009: egyetemi docens, ELTE PPK Pszichológiai Intézete
2004 – 2006: egyetemi adjunktus, ELTE PPK Pszichológiai Intézete
2000 – 2010: kutató pszichológus, Autizmus Alapítvány
1996 – 2017 : rendszeres külsős óraadó, Bécsi Egyetem Nyelvtudományi Intézete
1996 – 2004: egyetemi tanársegéd, ELTE BTK majd PPK Pszichológiai Intézete
1995 – 1996: lektor, Bécsi Egyetem Nyelvtudományi Intézete
1993 – 1996: tudományos ösztöndíjas, ELTE BTK Általános Pszichológiai tanszék

academic positions:


03. 2020. – 08.2022.: associate professor, Institute for the Psychology of Special Needs, ELTE University
2016 – 2022. 08.: research group lead, HAS-ELTE ‘Autism in Education’ Research Group
2014 – 02. 2020.: associate professor, director of institute, Institute for the Psychology of Special Needs, ELTE University

2010 – 2014: associate professor, head of institute, Institute for the Psychology of Special Needs, ELTE U

2006 – 2009: associate professor, ELTE U

2004 – 2006: assistant professor, ELTE U

2000 – 2010: research psychologist, Autism Foundation, Budapest

1996 - 2017: regular external lecturer, Institute of Linguistics, U of Vienna

1996 – 2004: assistant lecturer, ELTE U

1995 – 1996: lector, Institute of Linguistics, U of Vienna

1993 – 1996: research fellow, ELTE U

kutatás, oktatás, projektek:

lásd alább, külön oldalakon!

research, teaching, projects:

see links below to dedicated pages.

 

 

*

*

 

 

honlap >>>

homepage >>>

elérhetőség és beosztás >>>

contacts & current position >>>

( rövid önéletrajz >>> )

( short cv >>> )

kutatás és publikációk >>>

research & publications >>>

projektek >>>

projects >>>

oktatási tevékenység >>>

teaching >>>

személyes, informális >>>

personal, informal >>>

 

frissítve / updated: 2022/09/14