gyori_miklos_130830_01.JPG

 

 

! Ez a webhely nemsokára megszűnik. A tartalmak másutt hamarosan elérhetőek lesznek. !

! This website will be shut down within weeks. Contents will be accessible elsewhere soon. !

 

 

 

Győri Miklós

Miklos Gyori

projektek

projects

 

 

Folyamatban lévő projektjeim:

My projects in progress:

SHAKES Projekt: Társas Komoly Játék – Társas Fejlődés Projekt

A projekt célja: A kutatási-fejlesztési projekt célja, hogy megtervezzünk, létrehozzunk és teszteljünk egy olyan, társas komoly játékon alapuló, multimodális szoftverrendszert, amelynek célja az autizmus úgynevezett „magasan funkcionáló” eseteinek szűrése óvodáskorban.

További információ a projekt oldalán >>>


SHAKES Project: Social Serious Game – Social Development Project

Project goals: This research and development project is aimed at designing, creating and evaluating a social serious game based multi-modal, interactive software system for screening for high functioning cases of ASD at kindergarten age.

More information on the project page >>>

Autizmus Szakmódszertan Projekt és Kutatócsoport

A projekt céljai: Bár hazánkban mintegy 100.000 él autizmussal, még mindig kevéssé állnak rendelkezésre az érintett személyeket, családjaikat és oktatási környezetüket több lépésben támogató, bizonyítékokon alapuló komprehenzív technikák. Alapvető célunk ezen a hiányon enyhíteni szisztematikus kutatások alapján kidolgozott és validált módszertanokkal, amelyek majd széles körben alkalmazhatóak lesznek az autizmus spektrumon lévő személyek társadalmi integrációjának támogatásában, s kiemelten az inkluzív oktatás elősegítésében.

További információ a projekt oldalain >>>


Autism in Education Project and Research Group

Project goals: It is estimated that about 100 000 people live with autism in Hungary. The availability of evidence-based, multi-phase comprehensive techniques that support the affected individuals, their families and their educational environments, however, is still limited. Our primary aim is to increase the availability of them by elaborating and validating novel research/evidence-based techniques, with the main focus on inclusive education.

More information on the project pages >>>

’A fogyatékosságok kutatásának módszertanai’ MA oktatási program kidolgozása

A projekt céljai: Kidolgozni és akkreditálásra előkészíteni az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által elindítani szándékozott ’A fogyatékosságok kutatásának módszertanai’ MA program részletes kurrikulumát.
A munkában a Kar számos oktatója és kutatója vesz részt.

Developing a curriculum for a ‘Research Methods in Disabilities’ MA programme

Project goals: Developing and preparing for accreditation the detailed curriculum of the ‘Research Methods in Disabilities’ MA programme, the implementation of which is a strategic goal of our Faculty.
The project is a cooperative enterprise of several academics of our Faculty.

 

 

Fontosabb korábbi projektjeim:

My previous, featured projects:

(hamarosan)

(coming soon)

 

 

 

 

*

*

 

 

honlap >>>

homepage >>>

elérhetőség és beosztás >>>

contacts & current position >>>

rövid önéletrajz >>>

short cv >>>

kutatás és publikációk >>>

research & publications >>>

( projektek >>> )

( projects >>> )

oktatási tevékenység >>>

teaching >>>

személyes, informális >>>

personal, informal >>>

 

frissítve / updated: 2016/10/17