gyori_miklos_130830_01.JPG

 

 

! Ez a webhely nemsokára megszűnik. A tartalmak másutt hamarosan elérhetőek lesznek. !

! This website will be shut down within weeks. Contents will be accessible elsewhere soon. !

 

 

 

Győri Miklós

Miklos Gyori

 

Társas Komoly Játék – Társas Fejlődés
Projekt
(SHAKES Projekt)

 

Social Serious Game – Social Development Project

(SHAKES Project)

 

 

  

  

 

 

A projekt célja:

A kutatási-fejlesztési projekt célja, hogy megtervezzünk, létrehozzunk és teszteljünk egy olyan, társas komoly játékon alapuló, multimodális szoftverrendszert, amelynek célja az autizmus úgynevezett „magasan funkcionáló” eseteinek szűrése óvodáskorban.

Project goal:

This research and development project is aimed at designing, creating and evaluating a social serious game based multi-modal, interactive software system for screening for high functioning cases of ASD at kindergarten age.

 

 

A kutató-fejlesztő csoport:

Borsos Zsófia (kutatás: pszichológia)

Dr. Csákvári Judit (kutatás: pszichológia és gyógpedagógia)

Dr. Győri Miklós (projektvezető)

Dr. Stefanik Krisztina (kutatás: pszichológia)

Varga Fanni (grafikus és hang design)

 

The Research + Development Team:

Zsófia Borsos (research: psychology)

Judit Csákvári, PhD (research: psychology & special needs)

Miklos Gyori, PhD (project lead)

Krisztina Stefanik, PhD (research: psychology)

Fanni Varga (graphical & sound design)

 

További fontos közreműködők:

Dr. Gregorics Tibor (szoftverfejlesztés) >>>

Horváth Endre (szoftverfejlesztés, IKT támogatás)

Dr Jakab Zoltán (statisztikai módszerek)

Other key contributors:

Tibor Gregorics, PhD (software development) >>>

Endre Horváth (software development)

Zoltán Jakab, PhD (statistical methods)

 

 

Köszönetnyilvánítás, támogatók:

Ezúton is köszönjük Dr. Lőrincz András (ELTE Informatikai Kar >>>) sokféle támogatását.

 

A projekt egyes fázisait finanszírozták:

·    EIT ICT Labs Magyar Nódus (vezető kutató: András Lőrincz, ELTE IK)

·    TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003 pályázat, az Európai Unió és Magyarország Kormánya közös finanszírozásával

Acknowledgements, funding agencies:

Thanks to Dr. András Lőrincz (ELTE Faculty of Informatics >>>) for his support of many kinds.

 

Various phases of the project were funded by:

·    EIT ICT Labs Hungarian Node (PI: András Lőrincz, ELTE IK)

·    TÁMOP grant, co-financed by the European Union and the government of Hungary (TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003)

 

Köszönjük a rekrutációban nyújtott segítséget az alábbi intézményeknek:

·         Autizmus Alapítvány (Budapest) >>>

·         Egy Másik Út Alapítvány (Budapest) >>>

·         Korai Fejlesztő Központ (Budapest) >>>

·         Nemzetközi Cseperedő Alapítvány (Budapest) >>>

 

 

We thank the following institutions for their help in recruiting participants:

·         Autism Foundation (Budapest) >>>

·         Early Intervention Centre (Budapest) >>>

·         ’Egy Másik Út’ Foundation (Budapest) >>>

·         International ’Cseperedő’ Foundation (Budapest) >>>

 

A jelenlegi állapot:

A projekt folyamatban van.

Az első, teljes játszható prototípus nagymintás tesztelése folyik.

Az intelligens döntéshozó komponensek kialakítás alatt állnak.

Current state:

In progress.

First fully playable game prototype is under evaluation.

Decision-making components are under development.

 

 

Fontosabb publikációk:

Featured publications:

 

 

GYORI, M, BORSOS, Zs, STEFANIK, K, CSÁKVÁRI, J (2016). Data quality as a bottleneck in developing a social-serious-game-based multi-modal system for early screening for ‘high functioning’ cases of autism spectrum condition. In K. Miesenberger et al. (Eds.): Computers Helping People with Special Needs, ICCHP 2016, Part II. Lecture Notes in Computer Science 9759, pp. 358–366. Springer.
[
letöltés / download >>>]

 

Miklos GYORI, Zsófia BORSOS, and Krisztina STEFANIK (2015) Evidence-based development and first usability testing of a social serious game based multi-modal system for early screening for atypical socio-cognitive development. In Sík-Lányi C, Hoogerwerf E-J, Miesenberger K, Cudd P, eds., Assistive Technology. Building Bridges. Amsterdam: IOS Press. pp. 48-54.
[
letöltés / download >>>]

 

BORSOS Zsófia, GYŐRI Miklós, STEFANIK Krisztina, GREGORICS Tibor (2014) Társas komoly játék evidencia alapú tervezése atipikus szociokognitív fejlődés szűrésére. In Ollé J., ed., VI. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. pp. 206-219.

 

 

 

Fontosabb események:

2016. szeptember 16.

Előadásunk a XI. Autism-Europe (2016) Kongresszuson >>>

 

2016. július 15.

Előadásunk az ICCHP 2016 konferencián. >>>

 

2015. szeptember 25.

Bemutatkozásaink a 10. Kutatók Éjszakáján. >>>

 

 

2015. szeptember 10.

Előadásunk az AAATE 2015 konferencián. >>>

Important events:

16 September 2016

Our talk at the XIth Autism-Europe Congress (2016). >>>

 

15 July 2016

Our talk at the ICCHP 2016 Conference. >>>

 

25 September 2015

Our presentations at the 10th European Researchers’ Night. >>> and >>>

 

10 September 2015

Our talk at the AAATE 2015 Conference. >>>

 

 

További információ:

facebook.com/tarsaskomolyjatek >>>

 

 

*

*

 

 

honlap >>>

homepage >>>

elérhetőség és beosztás >>>

contacts & current position >>>

rövid önéletrajz >>>

short cv >>>

kutatás és publikációk >>>

research & publications >>>

projektek >>>

projects >>>

oktatási tevékenység >>>

teaching >>>

személyes, informális >>>

personal, informal >>>

 

frissítve / updated: 2022/09/14