gyori_miklos_130830_01.JPG

 

 

! Ez a webhely nemsokára megszűnik. A tartalmak másutt hamarosan elérhetőek lesznek. !

! This website will be shut down within weeks. Contents will be accessible elsewhere soon. !

 

 

 

Győri Miklós

Miklos Gyori

oktatási tevékenységeim

my teaching

 

2022. IX. 1. óta nem dolgozom az ELTÉ-n.

Minden alábbi adat elavult.

 

I left ELTE U as of 1 September 2022.

All data below are outdated.

 

 

 

 

Jelenlegi kurzusaim,
ELTE:

My recently taught courses
at ELTE University:

Az autizmus spektrum zavarok neurobiológiai alapjai

magyar nyelven
előadás
ELTE BGGYK
gyógypedagógia BA

 

The neurobiological background of autism spectrum disorders

in Hungarian
lecture
’Bárczi Gusztáv’ Faculty of Special Needs Education
BA in special needs education

 

Autizmus-specifikus bevezetés a kognitív fejlődéslélektanba

magyar nyelven
előadás
ELTE BGGYK
gyógypedagógia BA

 

Autism-specific introduction to developmental cognitive psychology

in Hungarian
lecture
’Bárczi Gusztáv’ Faculty of Special Needs Education
BA in special needs education

 

Műszeres kutatási műhely

magyar nyelven
szeminárium
Neveléstudományi Doktori Iskola, ELTE PPK
PhD kurzus

 

Technology-based research methods

in Hungarian
seminar
Doctoral School in Education
course for PhD students

 

Az autizmus spektrum

magyar és angol nyelven is
előadás
ELTE PPK
pszichológia MA

 

The Autism Spectrum

in English and in Hungarian, too
lecture
Faculty of Pedagogy and Psychology
MA in psychology

 

 

 

Jelenlegi kurzusaim,
Bécsi Egyetem

My recently taught courses
at the University of Vienna:

Bevezetés a kognitív pszichológiába nyelvészeknek

angol nyelven
előadás
Nyelvtudományi Intézet, Bécsi Egyetem
nyelvészet MA

 

Introduction to Cognitive Psychology for Linguists

in English
lecture
Institute of Linguistics, University of Vienna
MA in linguistics

 

Kognitív pszichológiai proszeminárium nyelvészeknek: A tekintetkövetéses technika a nyelv, a kommunikáció és a megismerés kutatásában

angol nyelven
szeminárium
Nyelvtudományi Intézet, Bécsi Egyetem
nyelvészet MA

 

Proseminar in Cognitive Psychology for Linguists: Eye-tracking technique in the study of language, communication and cognition

in English
seminar
Institute of Linguistics, University of Vienna
MA in linguistics

 

 

 

*

*

 

 

honlap >>>

homepage >>>

elérhetőség és beosztás >>>

contacts & current position >>>

rövid önéletrajz >>>

short cv >>>

kutatás és publikációk >>>

research & publications >>>

projektek >>>

projects >>>

( oktatási tevékenység >>> )

( teaching >>> )

személyes, informális >>>

personal, informal >>>

 

frissítve / updated: 2022/09/14